1. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

AMusicSoft verzoekt u hierbij deze servicevoorwaarden te accepteren. U mag de diensten die via de website worden aangeboden alleen gebruiken op voorwaarde dat u alle hierin opgenomen voorwaarden accepteert. Door gebruik te maken van de diensten die via de website worden aangeboden, geeft u aan dat u deze servicevoorwaarden accepteert. Als u deze servicevoorwaarden niet accepteert, gebruik dan niet alle diensten op deze website.

2. GEBRUIK VAN AMUSICSOFT SOFTWARE

Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst, die bij de software is inbegrepen, en u moet deze lezen en accepteren voordat u deze gebruikt AMusicSoft software. Elk gebruikersgedrag dat niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst is verboden.

AMusicSoft producten zijn ontworpen om mensen te helpen gebruik te maken van hun eerlijke rechten op de media-inhoud die zij voor entertainment kopen. Verwijder bijvoorbeeld DRM uit door iTunes gekochte muziek/video's zodat u deze kunt afspelen op andere niet-ondersteunde apparaten. In de meeste landen staat de auteursrechtwet toe dat de oorspronkelijke koper een kopie van zijn legale aankoop maakt voor persoonlijk gebruik. Maar deze wet is in geen enkel land van toepassing. Elke gebruiker moet dus voldoen aan de lokale auteursrechtwetgeving en het gebruik ervan AMusicSoft software dienovereenkomstig en legaal.

3. REGISTRATIE EN VEILIGHEID

Als onderdeel van het registratie- of accountaanmaakproces maakt u inloggegevens aan door een wachtwoord te selecteren en een e-mailadres op te geven. U kunt ook worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens te verstrekken, die nauwkeurig en bijgewerkt moeten zijn.

Elke registratie geldt slechts voor één enkele gebruiker. Het is niet toegestaan ​​om uw inloggegevens voor registratie te delen of uw inloggegevens aan iemand anders te geven. We kunnen uw toegang tot de Services annuleren of opschorten als u uw inloggegevens deelt. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, dat u niet aan een vertegenwoordiger of agent van ons hoeft te onthullen AMusicSoft. U mag niet: (1) de inloggegevens van een andere persoon selecteren of gebruiken met de bedoeling zich voor te doen als die persoon; (2) inloggegevens gebruiken waarop een andere persoon rechten heeft zonder toestemming van die persoon; of (3) inloggegevens gebruiken die wij, naar eigen goeddunken, aanstootgevend achten. Het niet naleven van deze vereisten vormt een schending van deze Servicevoorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke opschorting of beëindiging van uw account.

U stemt ermee in om meldingen van ons elektronisch te ontvangen op het e-mailadres dat u ons verstrekt. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U stemt ermee in dat u de mogelijkheid heeft om dergelijke elektronische communicatie zodanig op te slaan dat deze in ongewijzigde vorm voor u toegankelijk blijft.

Laat het ons weten via ondersteuning@amusicsoft.com van bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw account, of enige bekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van uw wachtwoord of creditcardgegevens.

Wij kunnen en willen niet garanderen dat de Diensten vrij zijn van virussen of andere code die vervuilende of destructieve elementen kan bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om passende IT-beveiligingsmaatregelen te implementeren (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van de Services.

4. KOSTEN EN BETALINGEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment kosten in rekening te brengen voor het updaten van functies voor delen van de Services of voor de Services als geheel. Er worden echter in geen geval kosten in rekening gebracht voor de diensten, tenzij wij vooraf uw toestemming hebben verkregen om dergelijke kosten te betalen. Als wij dus op enig moment een vergoeding vragen voor delen van de Diensten die nu gratis zijn, zullen wij u vooraf op de hoogte stellen van dergelijke kosten. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren.

Alle nieuwe vergoedingen, indien van toepassing, zullen prominent op de Site en op andere geschikte locaties op de Dienst worden geplaatst. U moet alle vergoedingen en kosten die via uw account worden gemaakt, betalen tegen de tarieven die van kracht zijn voor de factureringsperiode waarin dergelijke vergoedingen en kosten worden gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot kosten voor digitale producten of diensten die door ons via de Diensten te koop worden aangeboden. of door een andere verkoper of dienstverlener. Alle vergoedingen en kosten worden aan u gefactureerd en betaald. U betaalt alle toepasselijke belastingen met betrekking tot het gebruik van de Diensten via uw account.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Auteursrecht, handelsmerk en alle andere eigendomsrechten op de Website, AMusicSoft, Diensten en Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot logo's, software, diensten, audio, video, tekst en foto's, maar exclusief Gebruikersinhoud) berusten bij AMusicSoft en/of haar licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk hierin toegestaan, mag het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMusicSoft is verboden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere wetten. Zonder voorafgaande toestemming van AMusicSoft, is elk commercieel gebruik van de inhoud op de site door wie dan ook, op welke manier dan ook, nooit toegestaan.

AMusicSoft wijst hierbij alle rechten af ​​op handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, auteursrechten, patenten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsbelangen van derden, alle intellectuele eigendomsbelangen van derden waarnaar hierin wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot materiaal van derden of anderszins verstrekt op deze Website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. AMusicSoft wijst alle eigendomsbelangen in andere intellectuele eigendomsrechten dan hun eigen belangen af.

6. AUTEURSRECHTSCLAIMS

AMusicSoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u hetzelfde te doen. AMusicSoft staat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op haar platform toe en zal onmiddellijk opschorten dat commerciële inhoud (aangeboden via een openbaar beschikbaar webadres/URL) door haar platform kan worden geconverteerd en gedownload wanneer zij hiervan vriendelijk op de hoogte wordt gesteld.

7. HANDELSMERKEN

Alle producten, logo's, zelfgemaakte technologieën, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en diensten op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. AMusicSoft bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande toestemming van AMusicSoft, enig commercieel gebruik van de inhoud op de site door een persoon op welke manier dan ook is nooit toegestaan.

8. VRIJWARING

U stemt ermee in om te verdedigen, schadeloos te stellen en vast te houden AMusicSoft, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site, of schending van een van deze voorwaarden.

9. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat AMusicSoft.com is niet verantwoordelijk voor eventuele links naar websites van derden die op deze website worden geplaatst. Als u problemen heeft met externe sites, dient u contact op te nemen met hun administratie. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en hun voorwaarden.

10. FEEDBACK

Alle opmerkingen of materiaal verzonden naar AMusicSoft, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over de Software, de Site of andere producten, programma's of diensten van AMusicSoft (“Feedback”) wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. AMusicSoft aanvaardt geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om zonder beperking de feedback te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, weer te geven, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken ervan te maken en feedback aan anderen te distribueren, en is vrij om alle ideeën in dergelijke feedback te gebruiken. concepten, knowhow of technieken worden gebruikt voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke feedback is verwerkt.

11. PRIVACY

AMusicSoft Software behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor statistieken en data-analyse. Meer over ons privacybeleid kunt u lezen in de Privacy Policy sectie van deze website.

Softwareverbeteringsprogramma

AMusicSoft doet er alles aan om uw privacy te allen tijde te helpen beschermen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. Deze verklaring verklaart het anonieme gegevensverzamelingsproces en de gebruikspraktijken voor het Software Improvement Program van: AMusicSoft.

Om de software, de functies en gebruikerservaring te leveren en te verbeteren, zullen we automatisch informatie verzamelen, onderhouden en gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van AMusicSoft software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld voor statistische analyse van het gebruik van de Software.

We zullen dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens zullen niet worden bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden.

12. CONTACTEN

Als u vragen of problemen heeft, kunt u contact met ons opnemen: ondersteuning@amusicsoft.com.