Algemene voorwaarden

Welkom de AMusicSoft officiële website. Alle materialen en producten op AMusicSoft website zijn toegankelijk voor elke bezoeker van de website volgens de volgende voorwaarden. Door onze site of de inhoud op de site te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. AMusicSoft kan de Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien zonder u hiervan op de hoogte te stellen. En de herziene gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn wanneer ze worden gepubliceerd.

gebruik van AMusicSoft Software

Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst, die bij de software is inbegrepen, en u moet deze lezen en accepteren voordat u deze gebruikt AMusicSoft software. Elk gebruikersgedrag dat niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst is verboden.

AMusicSoft producten zijn ontworpen om mensen te helpen hun recht op de media-inhoud te gebruiken die ze voor entertainment hebben gekocht. Verwijder bijvoorbeeld DRM uit iTunes gekochte muziek/video's om af te spelen op andere niet-ondersteunde apparaten. In de meeste landen staat de auteursrechtwet de oorspronkelijke koper toe om een ​​kopie te maken van zijn legale aankoop voor persoonlijk gebruik. Maar deze wet is op geen enkel land van toepassing. Elke gebruiker dient zich dus te houden aan de lokale auteursrechtwet en gebruik AMusicSoft software dienovereenkomstig en legaal.

gebruik van AMusicSoft Materialen

Alle logo's, welkomstschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "Merken") van AMusicSoft of zijn externe licentiegevers. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan, gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren van Merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMusicSoft is verboden en kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten.

Auteursrechten

Alle producten, logo's, zelfgemaakte technologieën, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en diensten op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. AMusicSoft bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande toestemming van AMusicSoft, enig commercieel gebruik van de inhoud op de site door een persoon op welke manier dan ook is nooit toegestaan.

Vergoeding

U stemt ermee in om te verdedigen, schadeloos te stellen en vast te houden AMusicSoft, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site, of schending van een van deze voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal de auteur van AMusicSoft Software aansprakelijk zijn voor enige speciale, gevolg-, incidentele of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik dit product, zelfs als de auteur van: AMusicSoft Software is zich bewust van de mogelijkheid van dergelijke schade en bekende gebreken.

Contact AMusicSoft

Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden of: AMusicSoft producten, neem dan gerust contact met ons op.


Copyright © 2023 AMusicSoft. Alle rechten voorbehouden.