Regulamin

Witamy AMusicSoft oficjalna strona internetowa. Wszystkie materiały i produkty na AMusicSoft Witryna jest dostępna dla każdego odwiedzającego witrynę zgodnie z poniższymi warunkami. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony lub treści zawartych na stronie, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. AMusicSoft może zmienić Warunki użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmienione Warunki użytkowania będą obowiązywać po opublikowaniu.

w korzystaniu AMusicSoft Software

Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która jest zawarta w oprogramowaniu, a przed użyciem należy ją przeczytać i zaakceptować AMusicSoft oprogramowanie. Jakiekolwiek zachowanie użytkownika niezgodne z Umową licencyjną jest zabronione.

AMusicSoft produkty mają na celu pomóc ludziom w korzystaniu z przysługującego im prawa do treści multimedialnych, które kupili w celach rozrywkowych. Na przykład usuń DRM z zakupionej muzyki/filmów iTunes, aby odtwarzać je na innych nieobsługiwanych urządzeniach. W większości hrabstw prawo autorskie zezwala pierwotnemu nabywcy na wykonanie kopii legalnego zakupu do użytku osobistego. Ale to prawo nie dotyczy żadnego kraju. Dlatego każdy użytkownik powinien przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących praw autorskich i używać AMusicSoft oprogramowanie odpowiednio i zgodnie z prawem.

w korzystaniu AMusicSoft Materiały

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane na tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub strojami handlowymi (łącznie „Znaki”) firmy AMusicSoft lub jej licencjodawcy zewnętrzni. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody AMusicSoft jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa.

prawo autorskie

Wszystkie produkty, logo, technologie domowego parzenia, obrazy, grafiki i usługi na tej stronie są chronione prawem autorskim. AMusicSoft posiada wszelkie prawa autorskie, chyba że zaznaczono inaczej. Bez uprzedniej zgody AMusicSoft, jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie zawartości witryny przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób nie jest dozwolone.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać AMusicSoft, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariusze, dyrektorzy, agenci i pracownicy wolni od wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym honorariów prawników, wynikających lub związanych z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryna lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku autor AMusicSoft Oprogramowanie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody szczególne, wynikowe, przypadkowe lub pośrednie (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków, przerw w działalności, utraty informacji biznesowych lub jakichkolwiek innych strat finansowych) wynikających z korzystania lub niemożności używaj tego produktu, nawet jeśli autor AMusicSoft Oprogramowanie jest świadome możliwości wystąpienia takich uszkodzeń i znanych wad.

Kontakt AMusicSoft

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub AMusicSoft produkty, prosimy o kontakt.


Copyright © 2023 AMusicSoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.